letisko poprad letadlo tatry taxi preprava osob

Poprad
Jasna

We are the largest and at the same the cheapest transport service between the airport Poprad and Jasna.

GDPR

GDPR - Ochrana osobných údajou

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného rezervačného formulára v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxislužbe:

Taxi Liptov & Apartmany Bešeňová
Ľudovíta Bešeňovskeho 104/7
034 83 Bešeňová
Slovensko

IČO: 51425017
DIČ: 2120705994

Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?
Všetky a akékoľvek osobné a technické údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby spätnej väzby a pri poskytovaní služby podľa Prepravných podmienok. Doba uchovávania Vašich osobných údajov trvá po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu.

Zverejňujeme informácie tretím stranám?
Nepredávame, neobchodujeme alebo inak neprenášame tretím stranám vaše identifikačné údaje. To nezahŕňa dôveryhodne tretie strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach a vedeniu nášho podnikania.

Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba: – právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby, – právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov, – právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo – právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov, – právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj – právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov, – právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

KONTAKT
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu airportpopradjasna@gmail.com. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na +421 948 480 480.

Neustále sa snažíme pracovať na skvalitnení našich služieb, na základe čoho môžu byť ustanovenia o zásadách o ochrane osobných údajov upravené alebo doplnené. Aktuálne znenie je vždy zverejnené na našich internetových stránkach. Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 22.12.2023.

Contacts

Taxi Liptov & Apartmany Bešeňová
Ľudovíta Bešeňovskeho 104/7
034 83 Bešeňová
Slovakia

+421 (0)905 429 888

HOTLINE
We speak English
Top